Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z kierunku przeciwnego na wprost?