Czy w tej sytuacji masz obowiązek umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię?