Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu?