Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, aby umożliwić przejazd osobie niepełnosprawnej?