Czy w tej sytuacji, chcąc kontynuować jazdę w lewo za przejazdem, powinieneś zatrzymać się przed półzaporą?