Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?