Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd, by umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię?