Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać pojazd?