Czy w tej sytuacji, podczas omijania, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?