Czy na tym odcinku jezdni jednokierunkowej wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony?