Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do znaku "STOP"?