Czy w tej sytuacji, na autostradzie, wolno Ci kontynuować wyprzedzanie pojazdu z prawej strony ?