Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania?