Czy w tym miejscu obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdów?