Kierujący pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony zamierza skręcić. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa?