Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka?