Jedziesz na wprost przez skrzyżowanie. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka, który zamierza skręcić w lewo?