Czy kierując pojazdem we mgle masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?