Czy wtej sytuacji przy wjeżdżaniu na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność?