Czy w tej sytuacji masz obowiązek upewnić się, czy nie nadjeżdża tramwaj?