Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość?