Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszymi?