Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowania rowerzysty?