Czy wjeżdżając z pola na drogę twardą masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?