Czy wjeżdżając z drogi gruntowej na drogę twardą, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?