Czy wyjeżdżając z posesji na drogę, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?