Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?