Czy jadąc za tak oznakowanym pojazdem, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?