Jako kierujący pojazdem uczestniczyłeś w wypadku drogowym, w którym jest osoba zabita. Czy masz obowiązek pozostać na miejscu wypadku?