Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu?