Czy w tej sytuacji masz obowiązek zawsze zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym?