Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pieszymi?