Czy możesz skorzystać z tej drogi, chcąc wjechać do myjni?