Jedziesz z prędkością 80 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie?
A
Na środku drogi, z częściowym przekroczeniem widocznej linii.
B
Przy linii rozdzielającej pasy ruchu - na prawej połowie jezdni.
C
Przy prawej krawędzi jezdni.