Czy widoczne oznakowanie poziome zabrania zmiany dotychczas zajmowanego pasa ruchu?