Czy w tej sytuacji wolno Ci w niedzielę korzystać z pasa ruchu przy prawej krawędzi jezdni?