Czy na tym poboczu dozwolone jest zatrzymanie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego?