Czy bezpośrednio za tym znakiem masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu, jeżeli nie utrudni to ruchu innych pojazdów?