Czy w tym miejscu wolno Ci zmienić dotychczas zajmowany pas ruchu na pas przy prawej krawędzi jezdni?