Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu na znajdujący się przy prawej krawędzi jezdni?