Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy?