Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo?