Czy zakaz określony tym znakiem obowiązuje Cię do najbliższego skrzyżowania?