Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd na prawym poboczu?