Czy zatrzymanie pojazdu w tym miejscu w celu ustąpienia pierwszeństwa innym kierującym pojazdami jest właściwe?