Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich?