Czy w tej sytuacji, chcąc uniknąć sygnalizowania postoju uszkodzonego pojazdu, należy go usunąć z jezdni?