Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem przejazdu?