Czy w przedstawionej sytuacji, wjeżdżając na pobocze, powinieneś zrobić to ostrożnie i znacznie zmniejszyć prędkość?