Czy w tej sytuacji wolno Ci zaparkować pojazd na poboczu?